TX-Keur

TX-Keur kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer

Wat is TX-Keur?

“Voor reizigers, van taxiondernemers”

TX-Keur is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. Het TX-Keur staat voor vakkundige chauffeurs en comfortabel en veilig taxivervoer.

De kwaliteit en veiligheid van een taxirit zijn de belangrijkste pijlers waarop het TX-Keur is gebouwd. De stichting TX-Keur biedt een volledig pakket aan in de vorm van reglementen TX-Keur waarmee een taxi ondernemer aan kan tonen dat het bedrijf aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Het is een evenwichtig pakket en het bevat heldere richtlijnen waaraan de ondernemer die het TX-Keur wil halen moet voldoen. De belangen van reizigers, opdrachtgevers en taxi ondernemers zijn bij het TX-Keur in balans, waardoor TX-Keur het landelijke kwaliteitskeurmerk van de volledige taxi branche is.

Voordelen TX-Keur bedrijven

Opdrachtgevers in het contractvervoer kiezen er steeds vaker voor om met TX-Keur bedrijven samen te werken. Hierdoor kunt u er als consument erop rekenen dat u op een veilige en comfortabele manier wordt vervoerd. De bedrijven die het TX-Keur hebben behaald worden jaarlijks onafhankelijk getoetst. Daarnaast worden er continu tussentijdse kwaliteits controles gehouden op straat, bij ziekenhuizen, scholen en instellingen waar taxi’s vaak komen. De taxi chauffeur is goed opgeleid, kent zijn klanten en verstaat het vak. Hij (of zij) helpt u graag in- en uit de taxi, denkt met u mee en zorgt ervoor dat u veilig en comfortabel aankomt op de plek van bestemming.

Een taxi met het TX-Keur is:

  • Betrouwbaar: de ondernemer zorgt voor continuiteit
  • Veilig: de auto voldoet aan strenge veiligheidseisen
  • Netjes: zowel de auto als de chauffeur moeten volgens de criteria van het certificaat representatief te zijn
  • Onafhankelijk getoetst: de criteria voor inspectie zijn door neutrale partijen vastgesteld.

En de taxichauffeur is:

  • Goed opgeleid: TX-Keur heeft een eigen pakket aan opleidingen, waardoor alle chauffeurs regelmatig worden bijgeschoold en hun kennis wordt opgefrist
  • Klantgericht: de chauffeur van een TX-Keurtaxi kent zijn doelgroep
  • Vriendelijk: de chauffeur van een TX-Keurtaxi is sociaal vaardig, helpt u bij het in- en uitstappen en spreekt zonodig de Engelse taal.

Waaraan herkent u een TX-Keur taxi?

  • Een taxi met een TX-keur herkent u aan de blauwe sticker rechts op de voorruit. Op de achterruit en de zijkanten van de taxi kunnen zich ook TX-stickers bevinden, dit is echter niet verplicht.
  • Een taxi bedrijf is een TX-Keur bedrijf als zij op de website van TX-keur vermeld staan in de lijst keurmerkhouders en de blauwe sticker voeren.