Privacyverklaring

Privacyverklaring Silvertax Personenvervoer
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Silvertax Personenvervoer via de website en heeft betrekking op de gegevensverwerking via de website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. Silvertax Personenvervoer respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Silvertax Personenvervoer is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die middels een link via onze website bereikbaar zijn.

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Silvertax Personenvervoer, geeft u toestemming om de volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geslacht. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Silvertax Personenvervoer en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via info@silvertax.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Cookies
Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:
Functionele cookies: Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website|
Analytische cookies: Cookies die gebruikt worden om statistieken te verzamelen

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Silvertax Personenvervoer.